Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 1, Page 423

Judgement Details


Date
25/11/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
MICHELE AZZOPARDI PR. ET NE. vs ANTONIA MANGION ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 563 TA' L-ORDINANZA VII TA' L-1868 - DISKREZZJONI TAL-QORTI DWAR PROVVEDIMENTI FIL-KAWZA - EREDITA` - KJAMAT FIL-KAWZA - LEGAT TA' UZUFRUTT - LEGITTIMA - RINUNZJA - SOPRASSESSJONI TAL-KAWZA
Summary
L-uzufruttwarju a titolu universal huwa legatarju, u mhux eredi, u ghalhekk mhumiex applikabili ghalih il-formalitajiet tal-ligi relativi ghar-rinunzja ta' l-eredita', u tant l-accettazzjoni kemm ir-rinunzja ghal-legat jistghu jirrizultaw minn kwalunkwe fatt li jimporta neccessarjament l-intenzjonital-gratifikat li jaccetta jew jirripudja l-legat. Ir-rinunzja ghall-eredita' ma tistax tigi prezunta, u ma tistax issir b'mod iehor hlief permezz ta' dikjarazzjoni fir-Registru tal-Qorti ta' Gurisdizzjoni Volontarja tal-Gzira fejn ikun joqghod id-decuius. Min jigi istitwit eredi b'testment', ma jistax jitlob il-legittima minflok l-eredita' qabel ma jkun irrinunzja ghall-eredita' u zamm il-legittima. Jekk il-Qorti ta' l-Ewwel Grad ma tkunx adottat il-provvediment tal-kjamata fil-kawza, il-Qorti ta' l-Appell ma tindahalx fid-diskrezzjoni taghha sakemm ma jkun sar xejn kontra l-ligi; u dak il-provvediment ma jistax jinghata fit-tieni istanza. Lanqas ma tista' tigi moghtija s-soprasessjonita' kawza mill-Qorti ta' l-Appell jekk dana l-provvediment ma jkunx possibili f'dak l-stadju, jew majkunx spedjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info