Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 11

Judgement Details


Date
16/01/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
ANGELA SIVE ANGELICA ELLUL vs ANTONIO ELLUL LANFRANCO ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2138, 2158 U 2159 TAL-KODICI CIVILI - DOTARJU - IPOTEKA - MARA - RENOVA
Summary
L-ipoteka, legali, gudizzjali jew konvenzjonali, tiehu l-grad taghha mill-jum ta' l-inskrizzjoni taghha fir-Registru Publiku, u ma tibqax issehh wara 30 sena min dik id-data jekk ma tigix imgedda qabel ma jaghlaq dak iz-zmien ta' 30 sena. Imma l-ipoteka legali tal-mara mizzewga hija ezenti mill-obligu tar-rinovazzjoni sa sena wara li jinhall iz-zwieg. Imma l-ezenzjoni pero' ma testendix ruhha gahd-dotarju; u ghalhekk dik l-ipoteka ma tibqax issehh jekk ma tigix rinnovata qabel ma ......30 senamill-inskrizzjoni taghha, u jekk tigi mgedda wara gheluq ta' dak iz-zmien, ikollha l-effett ta' ipoteka gdida li .... grad taghha ta' pozjorita' mid-data tar-rinnovazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info