Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 219

Judgement Details


Date
26/06/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
IL-QORTI vs ONOR. AVV. DR. ENRICO MIZZI, M.L.A., LL.D.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APOLOGIJA - APPELL - ART. 996 U 1002 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DISPREZZ GHALL-AWTORITA` TAL-QORTI - PUBLIKAZZJONI TA' KOMMENTI OSTILI GHAL XI PERSUNA LI JKOLLHA PARTI F'KAWZA PENDENTI QUDDIEM IL-QORTI
Summary
Ir-reat ta' disprezz ghall-aqtorita' tla-Qorti huwa punibili immedjatament meta jsir "infaciem curiae", u mill-kundanna ma hemmx appell; f'kazi ohra dak ir-reat jigi punit per mezz ta' procedura regolari, u s-sentenza relativa hija appellabili. Il-publikazzjoni, waqt li kaqza tkun pendenti, ta' kliem jew kommenti ostili ghal xi wahda mill-partijiet, jew mix-xhieda, jew ghal xi hadd mill-persuni lijkollhom parti f'dik il-kawza, kompriz il-gudikant u l-ufficjali tal-Qorti, jikkostitwixxu att ta'disprezz ghall-awtorita' tal-Qorti bhala li huwa att li jfixkel l-amministrazzjoni tal-gustizzja. L-apologija la jaghmel lill-Qorti min jirrendi ruhu hati ta' dan ir-reat ma thassarx ir-reat' tista' pero' tigi kunsidrata fl-applikazzjoni tal-piena.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info