Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 1, Page 415

Judgement Details


Date
01/07/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
ALOISIO MIFSUD vs DANIELE TEUMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Kwistjoni li tirrigwarda l-interpretazzjoni ta' ligi jew xi principju affermat b'sentenza, hija kwistjoni ta' dritt li tirrendi appellabili s-sentenza moghtija mill-Board tal-Kera. MIn ikun kundannatb'sentenza ta' Qorti jew Awtorita' ohra biex jizgambra minn fond fejn ikun joqghod jista' jitlob lijiehu taht idejh il-pussess ta' fond tieghu li jkun mikri ghand hadd iehor. Il-prezunzjoni stabbilita' fin-Notifikazzjoni tal-Gvern 327/1945 hija bazata fuq zewg kondizzjonijiet li ghandhom jikkonkorru, jigifieri li l-lokatur ikollu fejn joqghod kif jixraq u ma jkunx hemm ghall-kerrej "suitable alternative accommodation". Min huwa kundannat biex "accommodated". F'dan il-kaz tonqos l-ewwel kondizzjoni mehtiega biex dik il-prezunzjoni tkun operativa. In-nuqqas ta' "suitable accommodation" ghal kerrej ma jgibx necessarjament illi t-talba tar-rikorrent ghandha tigi mcahhda, imma li ghandu jitqies il-"hardship" rispettiv taz-zewg nahiet. Il-"hardship" tas-sid li huwa zgumbrat huwa akbar minn dak tal-kerrej li kontra tieghu huwa jagixxi biex jizgumbrah.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info