Referenza: Volum 34A (1950), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 358

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/05/1950
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Partijiet
SQUADRON LEADER WALTER THOMAS JEFFREY vs NEG. PUBLIO STELLINI PR. ET NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"LITIS PENDENTIA" - "RES JUDICATA" - APPELL - ART. 795 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DIGRIET INTERLOKUTORJU - NULLITA' - SENTENZA
Fil-Qosor
Biex ikun hemm lok ghall-eccezzjoni tal-"Litis Pendentia" jehtieg (a) li jkun hemm kawza ohra precedentement intavolata, jew almenu intimata, li ghadha mhix terminata, pendenti quddiem l-istess tribunal jew tribunal divers, u (b) li bejn iz-zewg kawzi jkun hemm l-istess rekwiziti tar-"res judicata".........................fiha tinghata dik l-eccezzjoni tigi minghuta quddiem l-istess tribunal prevenut bl-istanza precedenti, meta dan huwa pratikabili. Din l-eccezzjoni hija perentorja; ghax tolqotil-gudizzju b'mod li timpedixxi li fuq l-istess kontroversja bejn l-istess partijiet jigu moghtija,minn zewg tribunali diversi, zewg sentenzi li jistghu anki jkunu inkonciljabili. Decizjoni ta' eccezzjoni perentorja mhijiex digriet in terlokutorju, imma sentenza definitiva; u ghalhekk, jekk il-Qorti tibqa' l-eccezzjoni tla-"litis pendentia", ma tistax tkompli tiehu konjizzjoni tal-meritu tla-kawza; ghax inkella tkun qieghda tmur kontra decizjoni taghha stess; u ghalkemm il-ligi tghid li l-Qorti "tista' tibghat il-kawza quddiem il-Qorti l-ohra", in-natura u l-iskop ta' l-eccezzjoni juru li dak il-kliem ma ghandux jittiehed bhala semplici fakolta' tal-Qorti diskrezzjonali, izda bhala imperativ ghall-Qorti. Ghaldaqstant is-sentenza li taqta' l-meritu li tigi moghtija mill-stess Qorti wara li tkun laqghet l-eccezzjoni tal-"litis pendentia", ghandha tigi annullata jekk tigi appellata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni