Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 329

Judgement Details


Date
03/02/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
COSTANTINO BALZAN ET. vs CARMELO CHETCUTI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 2265 TAL-KODICI CIVILI - GURAMENT - PRESKRIZZJONI - SPEJJEZ
Summary
Il-gurisprudenza taghna ma ghadhiex tammetti t-teorija li l-preskrizzjonijiet brevi huma bazati fuqil-prezuzunzjoni tal-pagament; ghax il-gurament lil -eccipjent jigi msejjah jiehu mhux dak li hu hallas, izda li mhux debitur, u ghalhekk l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni brevi hija kompatibili ma' eccezzjonijiet ohra li jwasslu ghall-konsegwenza lil -eccipjent mhux debitur. Meta l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni tigi moghtija fit-Tieni Istanza, l-eccipjent ghandu jbati bicca mill-ispejjez, anki jekk l-eccezzjoni tigi milqugha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info