Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 390

Judgement Details


Date
20/10/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
FRANCESCO GRIMA PR. ET NE. vs EMMANUELE CAMILLERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL LILL-KUMITAT GUDIZZJARJU TAL-MAESTA' TIEGHU R-RE - ART. 766 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - INTERESSI - ORDER-IN-COUNCIL TAT-22 TA' NOVEMBRU 1909 - VALUR APPELLABILI
Summary
Billi l-Order-in-Council li jirregola l-appelli mill-Qrati ta' dawn il-Gzejjer quddiem il-Maesta' Tieghu r-Re ma jistabbilixxix il-mod kif ghandu jigi kalkulat il-valur ta' l-oggett tal-kawza, ghandhom jigu applikati r-regoli tal-Kodici tal-Procedura Civili; u skond dawna r-regoli, sabiex jigi determinat il-valur ta' l-oggett li fuqu jkun hemm kwistjoni, ma ghandux jittiehed qies tal-frottijiet, taz-zieda b'accessjoni, tad-danni, jew ta' l-imghaxijiet li jkun hemm matul il-kawza. Ghalhekk, jekkil-valur reklamat bic-citazzjoni ma jammontax ghal Lm500, ma jistax isir appell lill-Kumitat Gudizzjarju tal-Maesta' Tieghu r-Re fuq ir-raguni tal-valur, avvolja s-somma mitluba taqbez il-Lm500 meta jigu mizjuda l-imghaxijiet lij kunu ddekorrew matul il-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info