Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 1, Page 409

Judgement Details


Date
01/07/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GANADO E., CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG
Parties
RENATO ELLUL ET. vs ANTONIO ELLUL ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CONVERSIO ACTUS JURIDICI" - ART. 7 (1) (A) TAL-KAP. 70. - DONAZZJONI - TAXXA FUQ ID-DONAZZJONIJIET - VITALIZJU
Summary
Biex tavvera ruhha l-figura tal-"conversio actus juridici" hemm bzonn illi jkun hemm ir-rekwiziti kollha, interni u esterni, li huwa mehtiega ghall-att li ghandu jiswa bhala reali. Ghalhekk, biex il-ritalizju li waqa' ghax difettuz minhabba n-nuqqas ta' l-alea, jiswa bhala donazzjoni, hemm bzonn lijkun fih ir-rekwiziti kollha tad-donazzjoni, fosthom principalment il-kunsens tal-partijiet li jaghmlu donazzjoni u l-kapacita' tad-donanti. Fil-kaz, il-kuntratt ta' citalizju ma setax jikkonverti ruhu f'donazzjoni, ghax ma kienx hemm ir-rekwiziti kollha tad-donazzjoni. L-art. 5 tal-Kap. 70 li jghid li t-taxxa f'kull trasferiment tigi meqjusa skond in-natura nfisha u l-effett tat-trasferiment meta jinstab illi l-isem jew il-forma apparenti ta' l-att ma jaqblux ma' dik in-natura u ma' dawk l-effetti, huwa applikabili f'kaz ta' simulazzjoni fejn il-partijiet riedu att differenti minn dak apparenti, u mhux meta jirrizulta li huma riedu l-att apparenti u mhux iehor ta' natura diversa.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info