Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 74

Judgement Details


Date
06/03/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
CARMELO BONELLO vs ONOR. EDGAR CUSCHIERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FAIR RENT" - ART. 5(1) TA' L-ORDINANZA XVI TA' L-1944 - BOARD TAL-KERA - GUDIKAT - LOKAZZJONI
Summary
Ihux permess illi wiehed li jkollu sentenza li tiffissa l-kera xieraq ta' fond jirripeti l-istess domanda quddiem il-Board tal-Kera. U dan lanqas jista' jaghmlu semplicement ghax fl-okkazjoni ta' l-ewwel domanda ma jkunx issottometta u gieb quddiem il-Board certi ragunijiet jew provi li kien jaf bihom, u ma setax ma kienx jaf bihom, f'dik l-okkazjoni. ghax ghal dik it-tieni domanda hemm l-ostakolutal-gudikat; u l-gudikat jifforma ruu mhux biss gar-rigward ta' dak li gie diskuss espressamnet, imma anki ta' dak li messu gie diskuss, u ma giex diskuss, mill-parti li kellha tiddiskutih biex issostni d-domanda jew l-ecceszzjonijiet taghha; u l-gudikat ma jigix nieqes minhabba d-diversita' tal-motivi tal-"causa petendi".L-gudikat jorbot anki lill-eredi jew arenti kaqza tal-persuna li kienet marbuta minnu,avvolja dak l-aventi kawza ma jkunx issuccieda jkun l-awtur tieghu b'titolu universali, imma b'titolu partikolari li bis-sahha tieghu huwa jkollu l-istess interess li kellu l-awtur tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info