Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 342

Judgement Details


Date
24/03/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM
Parties
CARLO SIVE CHARLES GRIXTI vs EMMANUELE CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SUSPENSION ORDER" - ART. 1634 U 1577 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - REXISSJONI - VIZZJU OKKULT
Summary
L-ezistenza ta' "suspension order" li tostakola l-izvilupp ta' fond kummercjali mehud b'kiri ghal skopijiet kummercjali, u anki biex jigi zviluppat ghal dawk l-iskopijiet, hija difett li tnaqqas l-uzuu t-tgawdija tal-fond da parti tal-konduttur. Dana jinghad anki ghall-kaz meta l-mankament jew difett jinqala' wara l-kuntratt tal-kirja. Id-difett pero' jrid ikun tali li ma jidherx u li l-kerrej masetax jinduna bih huwa nnifsu fiz-zmien tal-kuntratt; ghax difett li jidher il-lokatur ma jirrispondix ghalih. Ghaldaqstant, jekk il-konduttur ma kienx jaf, ma setax jinduna, b'dak is-"suspension order", huwa ghandu d-dritt li jaghzel bejn ir-rexissjoni tal-kuntratt tal-kirja jew tnaqqis fil-kera miftiehem. Izda jekk il-konduttur jaghzel ir-rexissjoni tal-kuntratt, din topera "ope senteniae", umhux "ipso jure"; U ghalhekk, minghajr pregudizzju tad-drittijiet rispettivi tal-partijiet, dik ir-rexissjoni ghandha effett mid-data tas-sentenza li tippronunzjaha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info