Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 382

Judgement Details


Date
19/06/1950
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
ALFRED BARBARA vs GEORGE GALEA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 7(1) U (2) U ART. 16 TAL-KAP. 109 - AWMENT TAL-KERA - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Summary
Il-ligi taghti lill-inkwilin id-dritt li jirrifjuta l-kera l-gdid minhabba awment li jkun sar mill-Board tal-Kera, u b'hekk jinhall mil-lokazzjoni; u dan id-dritt l-istess ligi tipprojbixxi espressament li huwa jigi privat minnu.Ghaldaqstant, meta l-inkwilin ikun qieghed jissulloka l-fond bil-kunsens tas-sid, u l-kera jigi hekk awmentat, l-inkwilin jista' jinhall mill-kirja u jezigi minn ghand is-subinkwilin il-kera biss sa dak in-nhar li huwa jkun irrifjuta l-awment u bir-rata tal-kera ta' qabel; salv ghas-subinkwilin li jirregola huwa r-relazzjonijiet tieghu mas-sid. Fil-kawza fejn sar l-awment tal-kera l-inkwilin ma kellu ebda obligu li jsejjah lis-subinkwilin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info