Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 191

Judgement Details


Date
07/06/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE CHETCUTI BONAVITA vs ANTONIO ZARB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - MOROZITA' TA' L-INKWILIN - RICEZZJONI TAL-KERA MINGHAJR PREGUDIZZJU
Summary
Bil-fatt li l-lokatur, fil-pendenza ta' kawza li jkun ghamel ghall-izgumbrament ta' l-inkwilin minhabba morozita' fil-hlas tal-kera, jaccetta minn ghandu l-kera bil-quddiem, imma bir-rizerra li dik ir-ricezzjoni tal-kera ma ghandhiex tkun ta' pregudizzju ghat-talba kontenuta fir-rikors minnu avanzatquddiem il-Board tal-Kera ghall-izgumbrament, u dik ir-rizerva tigi accettata mill-inkwilin minghajr protesta, dak id-dritt dedott fir-rikors am jigix pregudikat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info