Reference: Volume 32B (1946), Part No. 1, Section 1, Page 398

Judgement Details


Date
27/05/1946
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
REV. KJERIKU CARMELO BONAVIA ET. vs GIUSEPPE FENECH ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1239 TAL-KODICI CIVILI - KOMPENSAZZJONI - META HUWA EZIGIBILI - PRESKRIZZJONI - SELF RESTITWIBILI "A RICHIESTA"
Summary
Dejjem gie ritenut illi f'kaz ta' self restitwibili "a richiesta" l-mutwant mhux marbut bl-ebda zmien, u ghalhekk, salv li jaghti zmien ragjonevoli lid-debitur, huwa fi kwalunkwe zmien jista' jitlob ir-restituzzjoni tal-flus. Meta zewg persuni jkunu debituri wiehed kontra l-iehor, issir kompensazzjoni "ipso juri", u anke minghajr ma jkunu jafu l-istess debituri; u ghalhekk fil-mument li z-zewg debiti jkunu jistghu kontemporaneament jestingwu ruhhom reciprokament ghall-kwoti korrispondenti, il-kompensazzjoni topera ruhha immedjatament li z-zewg debiti jsiru certi u likwidi u ezigibli, minghajrma hemm bzonn li xi wiehed mid-debituri jaghmel it-talba biex issir il-kompensazzjoni. Malli topera ruhha l-kompensazzjoni, id-debiti kompensati jigu estinti, u ghalhekk tieqaf id-dekorrenza tal-preskrizzjoni dwar dawk id-debiti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info