Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 388

Judgement Details


Date
29/11/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
PAUL CARUANA NE. vs JOSEPH GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - KONTUMACJA
Summary
Biex tkun gustifikata l-kontumacja quddiem il-Qorti Inferjuri hemm bzonn ta' kawza gusta li ghandhatikkonsisti f'impediment legittimu. L-allontanament tal-konvenut ghal bzonn naturali jista' talvoltajkun kawza legittima, jekk jigi pruvat li l-kawza ssejhet f'dak il-waqt; imma dik il-gustifikazzjoni ma tirrikorrix, jekk il-konvenut ma semghax il-kawza tissejjah minhabba dezattenzjoni. Dik id-dizattenzjoni turi kontumacja kolpuza jew zball vincibili, li ma huwiex konsistenti mal-gustifikazzjonital-kontumacja. Lanqas ma jiggustifika l-kontumacja l-fatt illi l-konvenut ma deherx ghax, mata ssejhet il-kawza, huwa kien allontana ruhu biex imur iqabbad difensur biex jiddefendieh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info