Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 509

Judgement Details


Date
25/10/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIUSEPPE SPITERI vs CARMELA DESIRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 474 U 2242 TAL-KODICI CIVILI, U ART. 654 TAL-PROCEDURA CIVILI - DANNI - DISTANZA LEGALI - PERIT - PRESKRIZZJONI - RIKUZAZZJONI - SIGAR
Summary
L-azzjoni ghall-izvelliment jew qtugh ta' sigar ghax ma jkunux fid-distanza legali, hija suggetta ghall-preskrizzjoni ta' tletin sena, dekoribili minn meta s-sigar gew imhawlin. Dina l-preskrizzjoni,pero' ma tolqotx l-azzjoni ghad-danni li jikkagunaw dawk is-sigar; ghaxi l-preskrizzjoni ta' dina l-azzjoni tad-danni tibda tiddekorri minn meta d-danni jibdew jinhassu u juru ruhhom. Kontra din l-azzjoni ghad-danni mhux ta' ostakolu l-fatt ma jintitolax lil sid is-sigar jikkaguna hsara bihom lil hadd iehor. Lanqas jiswa l-fatt li dak li jkun qieghed isofri l-hsara jista' jehles mill-hsara tal-gheruq billi jaqtaghhom; ghax danid-dritt ma jeskludix id-dritt l-iehor ghar-rizarciment tad-danni; jekk ikun hemm. Ir-rikuzazzjoni ta' perit ma hix attendibili jekk ma tkunx giet sollevata bil-formalita' preskritta mill-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info