Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 416

Judgement Details


Date
11/03/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JOSEPH CALLEJA vs AVUAT DR. JOSEPH MICALLEF ET.NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2177 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI IPOTEKARJA - PREZENZA TAD-DEBITUR FIL-KAWZA - SEJHA FIL-KAWZA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Il-prezenza tad-debitur fl-ezercizzju ta' azzjoni ipotekarja mhix mehtiega. L-interess li d-debiturikun prezenti fil-kawza ipotekarja huwa biss tat-terz possessur; u ghalhekk, jekk dan jidhirlu li dikil-prezenza hija jidherx li ghall-kredutr dik il-prezenza hija mehtiega, specjalment meta d-debiturikun iddelega lit-terz possessur biex ihallas id-dejn li dwaru tigi ezercitata l-azzjoni ipotekarja, u dak it-terz possessur; ma jkunx ezegwixxa diki d-delegazzjoni billi ma jkunx hallas id-dejn. B'applikazzjoni ta' dawn il-principji, f'din fil-kawza l-Qorti ordnat illi l-ispejjez tad-debitur fil-kawza ipotekarja jigu sopportati mill-attur dreditur, billi l-Qorti rriteniet li l-kreditur ma kelluxghalfejn iharrek lid-debitur flimkien mat-terz possessur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info