Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 433

Judgement Details


Date
13/05/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
BERNARDA CARUANA ET. vs GIUSEPPE BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1168 U 1074 TAL-KODICI CIVILI. - CURKETT - DANNI - KAPACITA' - KUNSENS TAL-GENITURI - REZILIMENTI - SPONSALI - STIPULAZZJONI TAZ-ZMIEN
Summary
Azzjoni ghar-rizarciment ta' danni minhabba reziliment ingust ta' gherusija tirrikjedi, biex tista'tigi milqugha, li kien hemm l-gherusija bejn il-kontendenti, li din l-gherusija thassret mill-konvenut minghajr gusta kawza, u li minhabba dan it-thassir il-parti l-ohra sofriet danni materjali. Biexjista' jinghad li kien hemm gherusija mhux mehtieg li kien hemm kuntratt formali tal-gherusija; u lanqas li jkun hemm l-istipulazzjoni taz-zmien ghac-celebrazzjoni taz-zwieg, jew il-konjizzjoni jew il-kunsens tal-genituri. dak li hu mehtieg hija l-kapacita' tal-partijiet li jikkuntrattaw l-gherusija: u dina l-kapacita' hija dik stess li wiehed ikun jista' jikkuntratta z-zwieg.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info