Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 455

Judgement Details


Date
02/06/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
OSCAR BUSUTTIL NE. vs GIUSEPPE CAMILLERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 748, 756 (A) U 758 (1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI. - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - VALUR
Summary
IL-kompetenza ma tiddependix bilfors u unikament mit-talba ta' l-attur, imma tista' tiddependi wkoll, fejn ikun il-kaz, mill-eccezzjoni tal-konvenut. Il-valur incert jew indeterminat jitqies dejjem lijaqbez il-kompetenza tal-Qorti ta' gurisdizzjoni limitata, u jitqiesu dejjem bhala li ghandhom valur li ma jistax jigi determinat, fost ohrajn, il-kawzi li fihom il-valur tal-haga ma jirrizultax mit-talba ta' l-attur u lanqas jista' jigi determinat bil-modi msemmijnin mill-istess ligi. Imma ma huwiex kontra l-ligi illi l-konvenut, ghall-finijiet tal-kompetenza, jiddetermina huwa, meta jista', dak il-valur. F'kaz ta' kontestazzjoni dwar l-ezistenza jew le tat-titolu ta' lokazzjoni, il-valur jigi stabbilit billi jinghadd il-kera kollu li ghalih il-kuntratt ghadu jibqa' jsehh, jew, meta l-kerima jkunx sar ghal zmien determinat, mis-somma tal-kera ta' kull rata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info