Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 447

Judgement Details


Date
29/05/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
WALTER BELLIZZI vs VINCENT CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 21 (2) KAP. 109 - ART. 262 TAL-KODICI TAL PROCEDURA CIVILI - BOARD TAL-KERA - EZEKUZZJONI - KOMPETENZA - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 238 TA' L-1931 - SENTENZA
Summary
Ghalkemm huwa ezatt li l-Board tal-Kera ghandu l-poter, b'ligi espressa, li jaghti ezekuzzjoni ghas-sentenzi tieghu, dan ma jfisserx inelttabilment u dejjem li kull kwistjoni l i jista' jkollha xi influwenza jew riperkuzzjoni fuq l-ezekuzzjoni ta' sentenza ta' dak il-Board ghandha tigi dikussa u definita biss minn dak il-Board. Il-prattika kostanti tghallem li jistghu jinghataw kazi fejn dina l-ezekuzzjoni tigi ostakolata minn dritt jew pretensjoni li l-awtorita' li tkun emanat is-sentenza matkunx kompetenti li tiddecidiha; bil-konsegwenza li ghal dak l-iskop trid tigi adita l-awtorita' litkun emanat is-sentenza ma tkunx kompetenti li tiddecidiha; bil-konsegwenza li ghal dak l-iskop tridtigi adita l-awtorita' skond il-ligi kompetenti, hafna drabi diversa minn dik li tkun emanat is-sentenza li taghha tkun qieghda tintalab l-ezekuzzjoni. B'applikazzjoni ta' dan il-principju, fil-kaz prezenti, gie ritenut illi l-Qorti ordinarja kienet kompetenti tiehu konjizzjoni tat-talba ta' l-attur, li talab id-dekadenza tal-konvenut mid-drittijiet naxxenti favur tieghu minn sentenza tal-Board tal-Kera, u in difett biex il-Qorti tiffissalu terminu biex fih jaghmel xi xoghlijiet lilu ordnati b'dik is-sentenza tal-Board.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info