Reference: Volume 34C (1952), Part No. 1, Section , Page 380

Judgement Details


Date
10/05/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GEORGE SAMMUT vs JOSEPH FORACE ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BOARD TAL-KERA - DIPORTAMENT HAZIN TA' L-INKWILIN - KOMPETENZA - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
F'kaz ta' talba ghall-izgumbrament ta' l-inkwilin minhabba diportament hazin tieghu, hija kompetentitiehu konjizzjoni ta' dik it-talba l-Qorti Ordinarja, u mhux il-Board tal-Kera; ghax id-diportamenthazin ta' l-inkwilin huwa vjolazzjoni ta' kondizzjoni espress jew tacita tal-lokazzjoni, u t-tribunal ordinarju biss huwa kompetenti biex jiddikjara jekk hemmx jew le dik il-vjolazzjoni. Il-kiri ta'abnjenti zghar gewwa d-dar tal-lokatur stess huwa kuntratt "sui generis", li bhala tali jirrientra taht il-gurisdizzjoni tal-Qorti ordinarja. F'kazijiet simili jidhol potentement d-dritt tal-lokatur li jibqa' jgawdi l-paci, u li ma jigix molestat minn dawk li jkun dahhal gewwa daru anki bi pjacir.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info