Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 550

Judgement Details


Date
08/11/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
PROF. CARLO ORESTE STROCCO vs PIETRO BALDASSARE CONTINI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.1266, 1255, U 2248 TAL-KODICI CIVILI - NULLITA' - PRESKRIZZJONI - REXISSJONI - SIMULAZZJONI
Summary
L-azzjoni ta' rexissjoni, jew tan-nullita', tippressuponi obligazzjoni guridikament ezistenti, izdaneqsa minn xi element essenzjali; viceversa, l-azzjoni tas-simulazzjoni tippresupponi dejjem att inezistenti, jew b'mod relativ. L-oggett taz-zewg azzjoniiet huwa differenti: l-azzjoni tan-nullita' ghandha bhala skop tas-simulazzjoni hu dak li tigi ristabbilita l-verita' f'dak li realment riedu l-kontraenti, ghad li l-att reali jista' ma jkunx validu. U fl-effetti taghha, l-azzjoni tan-nullita' hiaktar estiza minn dik tas-simulazzjoni; ghax twaqqa' anki d-drittijiet li jkunu akkwistaw it-terziin bwona fede, li fl-azzjoni tas-simulazzjoni jibqghu salvi. Stabbilita d-differenza bejn iz-zewg azzjonijiet, il-preskrizzjoni applikabili ghall-azzjoni tas-simulazzjoni mhijiex dik ta' sentejn preskritta ghall-azzjoni tar-rexissjoni, imma hija dik ta' tletin sena.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info