Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 566

Judgement Details


Date
29/11/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
NICOLA CONSIGLIO vs GIUSEPPE LEONARDI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - KONDIZZJONI - KUNTRATT INNOMINAT - RETRATT - VITALIZJU
Summary
Trasferiment ta' fond li jsir bi prezz fiss u bil-kondizzjonijiet ordinarji u soliti tal-kuntratt ta' bejgh, huwa vera venditas, avvolja fost il-kondizzjonijiet tat-trasferiment ikun hemm dik li x-xerrej jobliga ruhu li jzomm f'daru, u jmantni u jikkura, lill-venditur. Dik l-obligazzjoni mhix kondizzjoni tal-bejgh, imma wahda mill-korrispettivi ta' l-oggett trasferit. U lanqas tirrendi l-operazzjoni bhala kuntratt innominat.Obligazzjoni simili tikkostwixxi wkoll kostituzzjoni ta' vitalizju. Fil-kaz prezenti gie retenut illi it-trasferiment maghmul lill-konvenut taht dawnil-pattijiet, li fosthom kien hemm dak li l-konvenut kellu jzomm f'daru, imantni u jikkura, lill-venditur, kien att ta' bejgh; u li dik l-obligazzjoni ma setghetx tigi ritenuta li kienet ta' ostakolu ghall-ezercizzju tad-dritt ta' retratt li l-attur kellu fuq il-fond trasferit lill-konvenut bis-sahha ta' dak l-att.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info