Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 573

Judgement Details


Date
29/11/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
VIVE ADMIRAL GEOFFREY ALAN BROOKE HAWKINS, C.B., M.V.O., D.S.O., NE. vs NAPOLEONE GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI "DE IN REM VERSO" - DANNI - KURUNA
Summary
Meta l-Kuruna thallas is-salarji ta' l-impjegat taghha ghaz-zmien li fih ma jkunx kapaci ghax-xogholminhabba htija ta' haddiehor, u fikkura u tmantni fl-isptar lil dakl -impjegat f'dak iz-zmien, ghandha azzjoni "de in rem verso" ghar-rimporz ta' dawk l-ispejjez u salzarju kontra d-danneggjant. Anzilanqas ghandha bzonn tirrikorri ghall-principji li huma l-bazi ta' dik l-azzjoni; ghax id-danneggjat jista' jagixxi kontra d-denneggjant ghall-konsegwenzi kollha pregudizzjevoli ghall-patrimonju tad-danneggjat. Basta li bejn id-danni u l-fatt kolpuz ikun ir-rapport ta' kawza u effett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info