Reference: Volume 34C (1952), Part No. 3, Section , Page 588

Judgement Details


Date
09/01/1952
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
JOHN AXIAQ vs DOMENICO MIFSUD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GRATUWITA' - SERVIGI
Summary
Il-gurisprudenza taghna hija konkordi fil-principju li tista` tkun dovuta mercedi gahl servigi prestati, anki jekkmhux pattwita, meta mill-kontest tac-cirkustanzi jidher lil -hlas hu dovut. il-prestazzjoni gratwita ma ghandhiex tkun prezunta, u l-intenzjoni li wiehed jirrinunzja ghall-kumpens ma ghandhiex tigi facilment akkolta. U kull servigju ghandu jigi ritenut prestat bi speranza ta` kumpens, jekk ma jikkonkorrux cirkustanzi kuntrarji li jistabbilixxa konkludentement il-gratuwita`, sija pure meta hemm relazzjoni ta` parentela.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info