Referenza: Volum 64C (1960), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 359

Dettalji tas-Sentenza


Data
01/04/1960
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
INGINIER JOSEPH COLOMBO, A.. & C.E. vs JOSEPH BUGEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARREST PERSONALI - ART. 359 TAL-KAP. 15 - CITAZZJONI - KAWZALI - KUMMERCJANT - REKWIZITI
Fil-Qosor
Citazzjoni li fiha titnalba il-kudnanna tal-kovnenut ghall-arest persinali hija ritwalment maghmulajekk bhala kawzali tigi espressa car l-ezistenza tad-dejn. Ghalkemm ikun forsi ahjar lil-attur jindika aktar car liema wahda mid-diversi kontingenzi li fihom il-Qorti tista` takkorda talba ghall-arrest personali tad-debitur tirrikorri fil-kaz partikulari, dak li hu verament essenzjali fic-citazzjoni hu li jissemma l-kreditu u n-nuqqas ta` hlas da parti tad-debitur, u ssir it-talba ghalla-rrest persinali, biex id-debitur jista` jigi kostrett ihallas b'dak il-mezz. L-allegazzjoni li t-talba ghalla-rrest peronsali hija immorali u ngusta u illegali, ghax biha l-kreditur, billi jaf li d-debitur ma ghandux mnejn ihallas id-dejn, ikun qieghed jimminaccja li jarrestah bie xi gieghel li l ahd diehor ihallas ghalieh, mhix attendibbli. Din hija katarx kritika tal-istitut tal-arrest personai milliragnui tajba biex il-ligi kif inhi ma tigix appliakta. L-arrest personali mbaghad, jista` jigi ordnat jekk jirrikorru kumulattivament zewg rekwiziti, u cjoe` illi d-dejn ikun dejn tal-kummerc, u illid-debitur ikun verament kummercjant. Kwnatu ghall-ewwel rekwizit, il-kwistjoni ma tistax tqum fl-appell, jekk is-sentenza tal-Ewwel Qorti tkun irriteniet li d-dejn kien tal-kummerc, u d-debitur jappella minn xi kapi tas-sentenza, minghajr ma jappella minn dak il-kap li rritjena kummercjali d-dejntieghu. Kwantu ghat-tinei rekwizit, biex tigi stabbilita l-kwalita` ta` kummercjant tad-debitur ghall-finijiet tal-arrest personali, wiehed ghandu jhares lejn iz-zmien li fih wieled id-dejn, u mhux lejn dak li fih tintalba il-kundanna ghall-arrest. Jekk il-kuntrattazzjoni tad-dejn id-debitur ikunikkwalifika ruhu bhala kummercjant, din hi prova "prima facie" biss li huwa kien kummercjant, u wehedha mhix bizzejjed biex tikkostitwixxi prova tal-kwalita` ta` kumemrcjant fid-debitur; imma jekk il-provi juru li dan kien bi professjoni jezercita f'ismu attijiet tal-kumemrc allura hu kien kumemrcanjt, u t-tieni rekwizit jigi soddisfatt.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni