Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 460

Judgement Details


Date
22/10/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ROSINA BUHAGIAR ET vs ANGIOLINA DALMAS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2 U 10 TAL-KAP. 109 - FAMILJA - HANUT - KUNJATA - LOKAZZJONI
Summary
Skond il-ligi tal-kera jitqies bhala kerrej, "inter alia", f'kdaz ta` dar tal-abitazzjoni, meta l-kerrej originali ma jkunx hallas armel jew armla, dak il-membru tal-familja li jkun joqghod meighu fiz-zmien tal-mewt teighu. il-kelma "familja", ghall-finijiet ta` din il-ligi, tinkludi l-konsangwineicjoe` li ldawk kollhal i huma kongunti permezz tad-demm, dixxendenti wiehed mill-iehor jew minn stipiti komuni. L-affini ma jidholx fl-intelligenza tal-kelma "familja"; u ghalhekk il-kunjata (oht il-mara tal-kerrj originali) mhix meqjusa bhala kerrejja wara mewtu. Fil-kaz ta` hanut il-pozizzjonihu differenti; ghax il-ligi stess taghmel differenza, billi hija stess, bil-lokuzzjoni adoperata minnha, tikkomprendi espressmaen l-affini, li a differnza tal-konsangwinei mhumiex kompiriz fis-sens tal-kelma "familja". Is-sinifikat tal-kelma "familja", meta si tratta li jigi rikonoxxut it-titolar tad-dritt tal-inkwlinat wara l-mewt tal-kerrej orignali, pero` ma ghandux jigi konfuz, u ghandu logikament jinzamm distint, mis-sinifikat tal-istess kelma meta si tratta li jigi stabbilit jekk l-"alternative accomodation" offerta lill-persuna zgombranda hijiex adatta anki kwantu ghall-kobor tal-post skond in-numru tal-persuni akkomodanti; fejn hu sewwa li jigi ritenut li l-kelma "familja" tikkomprendi dawk kollha li joqghodu permanentement mal-kerrej, fis-sens li jaghmel d-dar taghomm ieghu, u hekk jista` jigi kompriz anki l-affini.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info