Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 613

Judgement Details


Date
27/05/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIOVANNI SAMMUT vs GIOVANNI MULA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 595 TAL-KODICI CIVILI - BWONA FEDE - PUSSESS - SPOLL
Summary
Il-ligi titutela bl-azzjoni ta' reintegrazzjoni l-pusses anki jekk ma jirrivestix il-karattri ta' pussess legittimu, u sahansitra jekk ikun in mala fede u effett ta' abbuz. Biex jeskludi l-ispoll mhux bizzejjed is-silenzju tal-persuna spoljata, sakemm ma jkunx jista' jigi nterpretat bhala veru u proprju kunsens; b'mod li mhix accettabbli l-allegazzjoni li ma jirrikorrix l-ispoll ghax il-fatti gawfil-prezenza u minghajr oppozizzjoni tal-parti spoljata, jekk dan in-nuqqas ta' oppozizzjoni ma jkunx l-effett tal-kunsens tal-parti spoljata. Lanqas ma tiswa l-allegazzjoni tal-bwona fede tal-ispoljant; ghax f'materja possesorja l-bwona fede, jekk tirrikorri, mhix opponibbli lil-ispoljat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info