Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 440

Judgement Details


Date
07/05/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
NOBBLI BARUNI LINO TESTAFERRATA BONNICI vs LORENZO BALDACCHINO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"AGRICULTURAL LEASES (CONTROL) REGULATIONS, 1943" - FOND RUSTIKU - GHALQA - GOV. NOT. 242,1943 - KOMPETENZA - LOKAZZJONI
Summary
jekk l-iskop principali tal-lokazzjoni kien li l-fodn iservi bhala "garzing ground", fejn wiehed jirgha fiha n-naghag u annimali ohra, dak il-fond mhuwiex "gahlqa" gahll-finijiet tal-ligi, u ghalhekkmhux kompetenti l-Board ghat-Trazzin tal-Qbejjel biex jiehu konjizzjoni ta` talba ghall-izgumbramentminn dak il-fond, imma hu kompetneit t-tribunal ordinarju. Imma ghall-finijiet tal-ligi generali dak il-fond huwa fond rustiku, u kwindi jappliakw ghalieh ir-egoli tal-lokazzjoni dwar il-fondi rustici. Ghaldaqstant, jekk it-terminu stipula gahd-durata tal-lokazzjoni jku nghadda, u l-lokatur ikunhalla l-inkwilin fid-dgawdija tal-fond, topera ruhha favur l-inkwlin ir-rilokazzjoni tacita sa SantaMarija ta` wara; u f'dik id-data tittermina l-lokazzjoni, jekk il-lokatur ikun ta lill-konduttur il-kongedo fi zmien utili. Imma jekk il-lokatur jagixxi ghall-izgumbrament kontra l-konduttur, u jitlob ir-rizoluzzjoni immedjata tal-lokazzjoni , huwa jkun talab ir-rizoluzzjoni immedjata tal-lokazzjoni, huwa jkun talab ir-rizoluzzjoni qabel il-waqt; u jekk lanqas ma jimmatura z-zmien ta-terminazzjoni tal-lokazjzoni fil-kors tal-kawza (f'liema kaz kienet tkun applikabbli t-teorija tal-"jus superveniens"), id-domanda hija ntempestiva. Din l-intempestivita`, pero`, ma hix ta` ostakolu li t-talbaghall-izgumbrament tigi akkolta ghaz-zmien li fih ikun hemm lok ghall-izgumbrament; ghax mhux kontral-ligi li wiehed jitlob konstatazzjoni ta` jedd tieghu qbsel ma dan jimmatura; imma dan a spejjez tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info