Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 536

Judgement Details


Date
23/02/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
LEWIS BORG vs AVUKAT DR GIUSEPPE V SALAMONE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 262 TAL-PROCEDURA CIVILI - AVUKAT - KOMPETENZA - NULLITA' - TAXXA - TITOLU
Summary
Filwaqt li l-ezekuzzjoni tas-sentenzi ssir mill-Qorti li minnha jigu moghtija, kull titolu iehor ezekuttiv, fosthom taxxa tad-drittijiet u spejjez gudizzjarji mahruga favur ta` avukat, hu ezegwibbli mill-Qorti li hija kompetenti biex tiehu konjizzjoni tal-oggett tat-titolu. Ghaldaqstant, jekkil-Qorti kompetenti biex jiehu konjizzjoni tal-kreditu tal-avukat hija l-Qorti Inferjuri, it-taxxa li minnha jirrizulta dak il-kreditu hija ezegwibbli mill-Qorti Inferjuri; u jekk l-avukat jottjeni kontra l-pretiz debitur teighu mandat ezekuttiv mill-Qorti Superjuri, dak il-mandat huwa null, ghax mahrug minn Qorit nkompetenti. Xejn ma jiswa li t-taxxa giet mahruga mis-Sekond'Awla tal-Qorti Civili; gahxit-tassazzjoni mhix att tal-Qorti, imma att tar-Registratur, u lill-Qorti tappartjeni biss il-konjizzjoni tal-kontroversji relattivi ghat-taxxi maghmula mir-Registratur, meta tigi mpunjata l-attendibbilita` jew il-korrettezza taghhom minn min ikollu nteress.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info