Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 567

Judgement Details


Date
16/03/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
ANTONIO AZZOPARDI vs GEORGE FORMOSA HOLT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RETRATT - REXISSJONI - RIVENDIZZJONI
Summary
Meta fond aljenat jigi rkuprat, u mbgad tigi rexissa l-aljenazzjoni li tkun saret u li tkun tghat lok ghall-irkupru, hija mehtiga l-prezenza tal-persuna li kienet aljenat il-fond u mbghad regghet akkwistatu bir-rexissjoni fil-kawza li r-retraent jaghmel ghar-rivendizzjoni, anki jekk qabel il-prezentata tac-citazzjoni hu kien gie notifikat ufficjalment bir-rexissjoni li saret. Galiex dik il-persuna hija wiehed mill-legittimi kontraditturi ghall-kwistjoni tar-rexissjoni, u hekk l-unika persuna li tista' tirrivendi l-fond lir-retraent bhala possessur attwali tieghu. Jekk f'azzjoni simili jigimharrek dak li kien akkwista l-fond qabel ir-rexissjoni, biss bhala retrattarju, hemm lok ghall-liberazzjoni tieghu mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info