Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 576

Judgement Details


Date
28/03/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
JOSEPH LEPRE vs AVUKAT DR JOSEPH TABONE ADAMI ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DOMICILJU - KAN. 1094 TAL-KODICI KANONIKU - NULLITA' - ZWIEG
Summary
Hu principju adottat mill-gurisprudenza taghna illi l-validita` ta` zwieg li jkun gie celebrat barraminn dawn il-Gzejjer ghanhda tigi regolata mill-ligi nazzjonali ta-ragel vigenti fl-Istat li ghalieh hu jappartjeni; u d-domicilju tal-origini jibqa` jsehh sakemm ma jigix pruvat illi tbiddel u gie assunt domicilju iehor; u sabiex dan it-tibdil jista` jinghad li sar hemm bzonn illi dak li jkun ikollu l-intezjoni li jabbanduna d-domicilju lij kollu bil-hsieb li ma jirritoranx aktar f'dan id-domilcilju. Ghaldaqstant, zwieg celebrat barra minn dawn il-gzejjer minn persuna mwielda u mghammda f'Malta, u li tappartjeni lill-Knisja Kattolika u baqghet f'din il-Knisja, ghandu jigi regolat mill-Kodici Kanoniku, u huwa null jekk ma giex celebrat bil-formalitajiet preskritti minn dan il-Kodici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info