Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 502

Judgement Details


Date
21/01/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ERSILIA BUGEJA vs EMMANUELE GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1124, 1206(1), 770, 759 U 761 TAL-KAP. 23 - DRITT TAL-GHAZLA - LEGAT "A LIMINE INTUS" - SPEJJEZ TAL-PRESTAZZJONI
Summary
Bhal fil-kaz ta' obligazzjoni alternattiva, fejn l-ghazla ta' wahda miz-zewg hwejjeg li ghandhom jigu konsenjati lill-kreditur tal-legat biex id-debitur jehles mill-obligazzjoni tmiss lill-istess debitur, jekk fil-ftehim ma tkunx giet imhollija lill-kreditur, hekk ukoll fil-kaz ta' legat, meta l-volonta' tat-testatur mhix cara bizzejjed, l-ghazla tmiss lil min hu obligat ghall-prestazzjoni tal-legat; bhala regola, lill-eredi. U din ir-regola ssir applikabbli wkoll ghall-legatarju li fuqu t-testatur ikun xehet l-obligu tal-prestazzjoni tal-legat. Anki l-ispejjez tal-prestazzjoni tal-legat ghandu jbatihom min hu tenut ghall-prestazzjoni tal-legat, kif f'kaz ta' obligazzjoni l-ispejjez tal-pagament ibatihom id-debitur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info