Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 357

Judgement Details


Date
28/03/1960
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
AVUKAT DR.GIUSEPPE VICTOR SALOMONE NE. vs LEWIS DINGLI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"RED SEAL" - "TRADE MARKS" - ART. 83 TAL-KAP. 48 - REGISTRAZZJONI - REKWIZITI
Summary
Skond il-ligi taghna, biex kelma jew kliem jistghu jigu registrati bhala markji distintivi tal-kummerc, jehtieg illi jissoddistaw dumulattivament tliet kondizzjonijiet, cjoe' illi jkunu (1) "distincive",(2) "fancy wordas", (3) u mhux "in common use". Fil-kaz prezenti, il-Qorti rriteniet illi l-kliem"Red Seal" ma jissoddisfawx dawn ir-rekwiziti, u ghalhekk giet konfermata d-decizjoni tal-Kontrollur tal-Proprjeta' Industrijali li kien cahad it-talba gahr-registrazjoni ta' dawn il-kliem bhala "trade mark".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info