Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 558

Judgement Details


Date
11/03/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
PETER ZAMMIT vs MARIA ZAMMIT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 85 TAL-KODICI CIVILI - DENEGATA PATERNITA' - PATERNITA' ILLEGITTIMA
Summary
Biex ir-ragel ikun jista' jirrifjuta li jaghraf bhala ibnu tifel li twieled minn martu fuq il-motivta' adulterju ta' martu, jehtieglu jipprova mhux biss il-fatt tal-adulterju ta' martu, izda wkoll illi hija hbietlu t-twelid tat-tarbija; u f'dan il-kaz, jkun irid jista' jipprova ukoll, fil-kawza libiha huwa jrid jichad li jaghraf lit-tifel, sew il-fattijiet tal-adulterju u tal-habi, kif ukoll il-fattijiet l-ohra kollha li bihom ikun jista' juri li hu mhux misier it-tarbija. Anki jekk jigi pruvat l-adulterju tal-mara, jehtieg li jigi assodat inkontestabbilment ic-celament tat-twelid, u jkun irid jigi stabbiit illi l-mara adoperat ruhha biex zewgha majkunx jaf bit-twelid; u mux bizzejjed is-semplici cirkustanza li hi ma tkunx avzatu li ma tkun qaltlu xejn bit-twelid. Ic-celament jehtieg li jkun pruvat b'fatti pozittivi indipendentement minn kull dikjarazzjoni tal-omm.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info