Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 378

Judgement Details


Date
23/05/1960
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
FRANK BORG vs JOHN NICOLA CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL LILL-MJAESTA' TAGHHA R-REGINA FIL-KUNSILL PRIVAT - GURAMENT - VALUR
Summary
Fejn il-valur involut fil-kawza mhux determinat, imma ma hux manifestament anqas minnLm500, il-prattika hija, ghall-finijiet tal-ghoti tal-permess ghall-appell lill-Maesta' tar-Regina fil-Kunsill Taghha Privat bi dritt minhabba l-valur, li jigi mpost lill-petizzjonant li jiddikjara bil-gurament li l-valur kontrovers hu ta' Lm500 jew aktar. Jekk ikun intalab ammont globali wiehed ghal aktaqr minn oggett wiehed, u dan l-ammont jigi michud b'sentenza wahda, il-pregudizzju lamentat mill-petizzjonant, u li minnu jrid jehles per mezz tla-appell lill-Maesta' Tahha fil-Kunsill Privat, johrog mic-cahdatotali ta' dik it-talba; u kien dak l-ammont li l-parti l-ohra tkun irrezistiet b'success fil-kawza; kwindi dak l-ammont kollu u uniku ghandu jigi kunsidrat ghall-fini tal-valur. Dak li jidher li majistghax isir huwa illi jigu konsolidati diversi kawzi li fihom gew moghtja sentenzi separati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info