Reference: Volume 64C (1960), Part No. 2, Section , Page 604

Judgement Details


Date
29/04/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
NICOLA MAGRO vs GERALDO ZAMMIT PR ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1077, 1076, 1091, U 1093 (1) TAL-KAP. 323 - DANNI - MINURI - RESPONSABBILITA` TAL-MISSIER - SERQ
Summary
Il-missier ghandu kontra teighu l-przunzjonilegali li hu responsabbli ghad-danni kagunati minn ibnuminuri, sakemm huwa ma jippruvax soddisfacentement illi, bhala missier tajjeb tal-familja, huwa ha hsieb ibnu biex il-fatt dannus ma jigix kommess. Din ir-responsabbilita` tal-missier hi bazata fuq l-awtorita` u l-poter li ghandu l-missier li jissorvelja l-edukazzjoni u l-kondotta ta` wliedu minurikontinwament u minghajr heda. Il-prevenzjoni li trid il--ligi tikkonsisti prinicpalemtn fl-edukazzjoni u fid-dixxiplina li biha l-missier hu obligat irabbi lill-uliedu, ki fukoll fis-sorveljanza kontinwa fuqhom; b'mod specjali, meta dawn jidhru li huma vizzjati jew ta` karattru hazin. Ghaldaqstant, jekk it-tifel minuri jikkommetti serq, u l-missier ma jippruvax li hu ghamel dmiru biex jipprevjeni dak is-serq, u ma jirnexxilux iwaqqa l-prezunzjoni legali kontra teighu, ir-responsabbilta` ghall-ghemil ta` ibnu ghandha tibqa`, bil-konsegwenzi kollha li ggib maghha, u hu obligat jirrestitwixxilid-derubat ir-refurtiva. Il-missier huwa hekk tenut in vija priciapli, anki jekk ibu jkun tenut unvija princiapli huwa wkoll. jekk mbaghad il-missier u l-iben jitqiesu li kkonkorew it-tnejn ghall-hsara, sija pure b'mod u responsabbilita` diversa, imma ma tistgahx tigi accertata l-parti tal-hsarali taghha kien kagun il-missier, d-danneggajt huwa ntitolat jezigi r-rifuzjoni tal-hsara kollha minghand il-wiehed u l-iehor fos til-missier u l-iben.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info