Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 555

Judgement Details


Date
10/03/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
INEZ SIVE AGNES GALEA vs MARY BUTTIGIEG ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 949 TAL-KODICI CIVILI - LIKWIDAZZJONI U DIVIZJONI - WIRT
Summary
Jekk f'kawza ta' divizjoni ta' beni ereditarji t-talba tikkomprendi l-wirt u s-sustanzi komponenti l-patrimonju ereditarju, oggett tal-kawza huwa l-"universum jus" imholli mit-testatur, u mhux xi oggetti jew beni partikulari tal-erediti, ghalhekk l-azzjoni ezercitata mhijiex dik "comuni dividundo",imma dik "familiae erciscundae", b'mod li, wara li ssir id-divizjoni hekk mitluba, jispicca ghal kollox id-dritt ereditarju fih innifsu, u d-divizjoni ma tkunx tista' tintalab in konnessjoni mal-wirt.Xejn ma jiswa biex iwaqqa' dan il-principju li l-fatt illi ma tkunx intalbet ukoll il-likwidazzjoni u divizjoni tal-passiv ereditarju; ghax id-domanda ghal-likwidazzjoni tal-assi tfisser il-formazzjoni tal-istat generali tal-assi, li jikkomprendi tant l-attiv kemm il-passiv tal-eredita'. U ladarba d-divizjoni tal-wirt ma tkunx saret, hija l-azzjoni "familiae erciscundae" dik li l-ko-eredi jezercita biex jitlob id-divizjoni tas-singoli beni ereditarji.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info