Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 451

Judgement Details


Date
25/06/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GEORGE CUTAJAR ET. vs CHARLES MAGGI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIPARTIMENT TAS-SUBINKWILIN - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Summary
F'kaz fejn inkwilin jissulloka parti mill-fond mikri ghandu li hadd iehor, huma gusti dawn il-principji li jirregolaw il-materja:- 1. Is-subinkwilin ghandu l-obligu li jinqeda b'dik il-parti u bl-ambjenti goduti in domun bhala missier tajjeb tal-familja; u ma jkunx jinqeda b'dinil-manjiera jekk bl-imgieba tieghu ma jhallix lis-sid jew sullokatur, li jkun qieghed jokkupa l-parti l-ohra tad-dar, fil-paci u fil-dwiet, jirrendilu nsoppostabbli l-okkupazzjoni; 2. Mill-banda l-ohra, il-likatur jew sullokatur ma ghandux jimpedixxi lis-subinkwilin l-uzu normali tal-parti subaffittata, jew jassoggettah ghal ezigenti ndebiti: 3. Jehtieg ukoll li ma jkun hemm provokazzjoni bi skop ulterjuri da partital-lokatur jew sulloktur; 4. Il-kaz ta' nies rifjgjati f'dar hadd iehor waqt il-gwerra hu divers minn kaz ta' semplici mpediment ta' rilokazzjoni, u jkun invece l-kaz ta' xoljiment ta' lokazzjoni u kwindi ta' dekadenza minn dritt, il-kriterji li ghandhom jiggwidaw lill-gudikant ghandhom ikunu ezjedserji u rigoruzi; 6. Istanza bhal din ma ghndhiex tkun bazata fuq kapricci jew ezigenzi ndebiti tla-lokatur jew inkompatibbilita' ta' karattru, u lanqas ma ghandu s-sid johloq montatura biex b'xi modjaghti bazi legali lil dak li hu biss residenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info