Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 548

Judgement Details


Date
05/03/1960
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ANDREA GRIXTI ET vs GIUSEPPE GRIXTI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 669 U 670(A) TAL-PROCEDURA CIVILI - PERIZJA - PROVA
Summary
Jekk ma jithallasx l-onorarju tal-perit li jkun gie adoperat mill-Qorti, il-Qorti tista' tiddeciedil-kawza minghajr il-perizja jew indipendentement mix-xhieda prodotti quddiem il-perit. Izda dan id-dispost tal-ligi hu potestattiv, fis-sens li l-ezercizzju tieghu huwa mholli fid-diskrezzjoni tal-Qorti, jigifieri huwa mholli fil-prudenti arbitriju tal-Qorti jekk tiddecidix il-meritu fuq il-provi li jkun hemm indipendentement mill-perizja jew inkella tittronka semplicement il-procediment minghajr ma tiddirimi l-kontrversja partikolarment meta skond il-gudizzju tat-tribunal jikkonkorru motivi sufficjenti sabiex il-meritu jibqa' mpregudikat, u hekk, minflok li tiddecidi fuq il-meritu tal-kawza, tillibera lill-konvenut mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info