Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 438

Judgement Details


Date
07/05/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
JOHN MORAN ET. vs GEORGE MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1643(A), 1644, 1659 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - PURGAZZJONI TAL-MORA - UZU HAZIN TAL-FOND MIKRI
Summary
Jekk fond mikri jkun qed jigi wzat b'mod li l-fond tkun qed jiehu fama hazina, il-fond ma jkunx qedjigi wzat kif ghandu juzah missier tajjeb tal-familja, u dan l-uzu jaghti lok ghax-xoljiment tal-lokazzjoni. Il-fama hazina tal-fond tirrendi difficli l-lokazzjoni tieghu, u ggib ukoll konsegwenzi materjali patrimonjali. Jekk il-fond jkun sublokat, u dan l-uzu hazin ikun qed isir missubinkwilin, l-inkwilin hu responsabbli ghal dan l-uzu hazin, ladarba l-lokatur ma jkun heles lill-inkwilin mir-responsabbilta' tieghu, avvolja jkun akkonsenta ghas-sullokazzjoni. Kaz simili ma jipprestax ruhu ghall-beneficcju tal-puragazzjoni tal-mora.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info