Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 470

Judgement Details


Date
26/11/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO BRINCAT vs EMMANUELE STIVALA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALTERAZZJONIJIET STRUTTURALI - APPELL - ART. 703 TAL-KAP. 15 - BENEFIKATI FIL-FOND LOKATIZJU - KAPITOLU - KONTUMACJA
Summary
L-ammissjoni prezunta mill-kontumacja tal-konvenut ghall-kapitolu lilu deferit ma tistghax tigi estiza, specjalment f'materja tant delikata u deciziva, oltre l-limiti taghha. U billi l-benefikati maghmulin fil-fond lokatizju huma haga diversa mill-alterazzjonijiet strutturali maghmula fl-istess fond, ghaldaqstant, jekk l-istanza hija bazata fuq alterazzjonijiet strutturali u l-kapitolu jigi deferit dwar benefikati, l-prezunta konfessjoni li l-konvenut ghamel benefikati ma hix konfessjoni tal-istanza, u ma tikkostitwix ostakolu ghall-appell mis-sentenza tal-prima istanza li kundannat lill-konvenut inehhi dawk il-benefikati. L-approvazzjoni tal-kapitoli mill-Ewwel Qorti mhijiex ta' ostakoluli jigi valutat l-effett veru tas-subizzjoni, sija minn dik l-istess Qorti x'hin tigi biex taghti s-sentenza, u wisq anqas mill-Qorti tal-Appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info