Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 4, Taqsima 1, Paġna 75

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/07/1996
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs NIKOLA SIVE NICHOLAS CUTAJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
GURAMENT FALZ - SPERGUR F'XI KAWZI KRIMINALI
Fil-Qosor
F'din is-sentenza, il-Qorti ta' l-Appell Kriminali, wara li rat is-sentenza taghha Rep. vs Dr. Lawrence Pullicino (07.02.91) fejn kienet ezaminat il-portata tal-kliem "proceduri kriminali" fil-kuntestta' l-artikolu 104 tal-Kodici Kriminali, qalet li trattandosi ta' ligi kriminali, kull interpretazzjoni ghandha tkun ristrettiva u jekk il-ligi, apparti mill-fatt illi fix-shot title tirreferi ghal kawza kriminali u mbaghad fit-test proprju tirreferi ghal "proceduri kriminali dwar delitt sugger ghal piena aktal mill-piena ta' prigunerija ghal zmien sentejn", il-Qorti ghandha toqghod ghal din id-direzzjoni u ma tistax konsegwentement tasal ghal konkluzjoni li l-proceduri li kienu intizi biex jigi rrevokat id-digriet ta' l-ghoti tal-liberta' provvisorja jistghu b'xi mod jigu kkwalifikati bhalaprocedura kriminali dwar delitt suggett ghal piena akbar mill-piena ta' prigunerija ghal zmien sentejn. L-artikolu 108 tal-Kodici Kriminali ma jista' qatt jigi mifhum b'mod illli fejn il-ligi tghid "jahlef il-falz quddiem Magistrat jew quddiem ufficjal iehor li jkollu s-setgha bil-ligi li jaghti l-gurament", kienet qieghda tintendi tinkludi ukoll Imhallef li jkun qed jippresjedi fi proceduri civili u kriminali. Anke s-sens logiku ta' l-istess disposizzjoni jindika illi l-artikolu 108 huwa intiz biex jaghmel tajjeb ghal kazijiet li ma jkunux jaqghu taht xi wiehed, jew iehor mill-artikoli 104,105 u 106 tal-Kodici Kriminali. Infatti, eliminata l-figura tal- Magistrat minghajr ma hemm imsemmija specifikatament il-figura ta' l-Imhallef, mhuwiex possibbli li wiehed jimmagina illi l-legislatur kellu f'mohhu li distintament isemmi lill-Magistrat u ma jsemix lill-Imhallef, minhabba l-fatt liMhallef huwa kompriz fit-terminologija "ufficjal iehor".
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni