Referenza: Volum 64C (1960), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 482

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/01/1960
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
CARMELO MASSA WALKER vs STELLA CARUANA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 168 TAL-KODICI CIVILI. - CURKETT TAT-TIEG - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - LIKWIDAZZJONI TA` WIRT - MINURI - PATRIJA POTESTA' - SPEJJEZ FUNERARJI - SPEJJEZ TA' L-AHHAR MARDA - UZUFRUTT
Fil-Qosor
Ic-curkett ta-tieg ghandu jitqies li jappartjeni lill-assi partikulari tal-mara; u ghalhekk jispettalill-mara mizzewga jew lill-eredi taghha. In forza tal-patrija potesta' l-missier ghandu l-uzufrutttal-beni ta' wliedu minuri. Imma jekk dan l-uzufrutt jispicca u huwa jibqa' jgawdi hwejjeg uliedu li jkun joqghodu mighu, minghajr inkarigu, imma wkoll minghajr oppozizzjoni minn naha taghhom, il-missier ma jkollux hlief jikkonsenja l-util li jkun hemm fiz-zmien tat-talba, minghajr obligu li jaghtikont ta' dawk l-utili li dak iz-zmien ikunu gew ikkunsmati. Ghaldaqastant, dakl i gawda l-missier mil-beni ta' wliedu likienu joqghodu mieghu, ladarba ma saritlux ebda talba gahr-rendikont, huma tieghu; u jekk huwa kien mizzewweg fir-rieni zwieg, dak li huwa dahhal ma ghandux jigi addebitat lill-komunjoni tal-akkwisti li kienet tezisti bejnu u bejn it-tieni martu. Il-ligi ma taghmelx eccezzjonijiet; u ghalhekk l-imsemmi rendikont ma jitqiesx li gahndu jinghata jekk ma ssirx it-talba ghalieh, usakemm it-tfal jibqghu joqghodu ma' missierhom; ghalkemm ikunu saru maggjorenni. Darba li ma saretxit-talba ghar-rendikont, il-missier seta' jkompli jgawdi l-beni ta' wliedu li baqghu joqghodu mieghu, anki wara li huma rraggungew l-eta' magguri, u kelu biss l-obligu li jaqghti rendikont ta' dak lihuwa dahhal bi dgawdija u ma kkunsmax, u kwindi baqa' jezisti ghandu, jekk u meta saritlu it-talbaghal dan il-fini. L-izpejjez tal-ahhar marda huma dejn tal-komunjomi tal-akkwisti; imma l-flus li jintefqu fil-funerali gahndhom jithallsu mill-assi partikulari tal-mejjet li ghalieh saru dawk il-funerali.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni