Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 473

Judgement Details


Date
03/12/1960
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
FERDINANDO GRIMA vs GIUSEPPE FENECH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI "DE IN REM VERSO" - BZONNIJIET TAD-DAR - MARA - OBLIGAZZJONI
Summary
Ghall-hlas tal-prezz ta' oggetti li l-mara mizzewga tixtri ghall-bzonnijiet tad-dar, il-mara ma tistghax tigi kundannata 'in solidum' mar-ragel, imma biss "insubsidium", fil-kazijiet kongruwi meta r-ragel ikun validament obligat in vija principali bhala effett tal-mandat tacitu, u huwa jkun gie eskuss u tkun giet pruvata l-insolvenza tieghu. Imma jekk il-mara tkun hadet dawk l-oggetti meta kienetseparata "de facto" minn zewgha, ma hemmx l-kunsens prezunt tar-ragel; u allura dan ma jistghax jigi kundannat, ghax ix-xiri tal-oggetti sar minghajr il-kunsens espress jew tacitu tieghu; u l-mara matistghax tigi kkundannata ghax l-obligazzjoni taghha hija nulla. Jista' talvolta jkun hemm lok favur il-kreditur, salvi konsiderazzjonijiet ohra li jistghu jitnisslu mill-fattezzi ta' kull kaz partikulari, ghall-azzjoni "de in rem verso" kontra r-ragel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info