Reference: Volume 64C (1960), Part No. 1, Section , Page 381

Judgement Details


Date
23/05/1960
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, MAMO ANTHONY J.
Parties
ONOR. KAPTAN WALTER SALAMONE NE. vs LEWIS DINGLI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"REFUSAL" - "TRADE MARKS" - APPELL - ART.86 U 96 TAL-KAP.48 - PROPRJETA' INDUSTRALI - REGISTRAZZJONI - TERMINU
Summary
L-appell moghti mill-ligi dwar il-Protezzjoni tal-Proprjeta Industrijali minn decizjoni tal-kontrollur li jkun irrifjuta domanda ghar-registrazzjoni ta' "trade mark" ghandu jsir fiz-zmien preskritt mill-istess ligi, li ghandu jibda jiddekorri mid-decizjoni li tkun tikkontjeni r-rifjut tal-Kontrollurli jaghmel ir-registrazzjoni mitluba, jigifieri minn meta tinghata d-decizjoni li jkun fiha "refusal" finali. Jekk l-appell isir wara li jkun skada dak iz-zmien, l-itess ikun rritu u null. It-talbajew applikazzjoni ghar-registrazzjoni trid issir formalment bil-mod preskritt mill-ligi; sakemm dinil-formalita ma tigix osservata, ma hemmx talba ghar-registrazzjoni quddiem il-kontrollur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info