Reference: Volume 39D (1955), Part No. 4, Section , Page 963

Judgement Details


Date
05/02/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
AMABILE CAUCHI M.L.A vs GANNI ATTARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INGURJA - PROVA - VERITA' TAL-FATTI
Summary
Meta l-kwerelat ikun ammess jaghmel il-prova tal-verita' tal-fatti, il-pozizzjoni tinverti ruhha "pro tempore", billi l-kwerelat isir akkuzatur privat u l-kwerelant ikun qiesu fil-posissjoni ta' akkuzat. Tista' ssir il-prova ta' attijiet kommessi mill-akkuzat simili ghal sdawk li jkunu addebitatililu fil-kawza, meta dawn l-attijiet juru "a system of conduct" jew "individual technique" tal-akkuzat; basta li jkun hemm xi konnessjoni bejn il-fatt in ezami u l-fattijiet li tintalab il-prova taghom. Galdaqstant, jekk ilkwerelant gie lilu attribwit li bhala membru tal-Assemblea Legislattiva huwarcieva flus minn gahnd il-kwerelat biex ihaddmu mal-Gvern, ilkwerelat li jassum l-prova tal-verita'tal-fatti, ghandu jigi ammess biex jaghmel prova li turi li l-kwerelant mexa bl-istess manjiera ma' diversi persuni fl-istess epoka li fiha kien membru tal-Assemblea Legislattiva; ghaliex, suppostdawk il-fatti tal-ahhar ikunu veri, allura juru "system of conduct", li cjoe' bniedem sistematikament japprofitta ruhu mill-kwalita' tieghu ta' deputat bie jircievi flus u rigali ohra biex ihaddem in-nies mal-Gvern; u hemm dak in-"xus" li jehtieg biex dik il-prova ssir ammissibbli. Domandi simili,pero' ma jistghux isiru lill-kwerelant, jekk dan ma jkunx irid jirrispondi ghalihom; ghax il-kwerelant, una volta ammessa l-procedura tal-prova tal-verita tal-fatti isir qiesu akkuzat u la-kkuzat ma jistaghax jigi mgieghel biex jixhed, jekk ma jaghzelx li jixhed huwa stess. Kwantu ghall-kwerelant,domandi fuq dawk il-fatti l-ohra ma jistgux isirulu, ghaliex, una volta gew ammessi x-xhieda dwarhom, ix-xhieda tieghu tkun "per relatum"; ammenokke' ma jkunx jaf xi haga "di scienza propria".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info