Reference: Volume 39D (1955), Part No. 4, Section , Page 922

Judgement Details


Date
08/01/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MICHELE PERESSO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"APPRENTICE" - "LEARNER" - ART. 2 TAL-ATT X TAL-1952
Summary
L-Att X ta` l-1952 jaghmel differenza bejn "apprentice" u "learner", li hija merament teknika, u tikkonsisti f'rekwizit partikulari li trid il-ligi fil-kaz ta` l-"apprentice", cjoe` ir-rabta reciproka b'"writtem agreement". Kieku ma kienx hemm dan ir-rekwizit specjali, id-differenza keinet tkun impercettibbli jew xejn. Biex persuna tkun "learner" fis-sens tal-ligi, jehtieg li dik il-persuna qeghdha tircivei xi istruzzjoni specjali, u mhux bizzejjed li semplciiemnt tkun qeghedha tipperfezzjonaruhha biz-zmien fil-kors ordinarju ta` l-affarijiet. jehtieg li jirrizulta xi haga akatar milli semplciment il-kaz ta` bniedem, sija pure fil-limiti ta` l-eta` ta` bejn l-erbatax u d-dsatax il-sena,li jkun ga jaf is-engha, u biss ikun qieghed jakkwista aktar prattika billijkun impjegat f'dik is-sengha,; jehtieg li dak il-bniedem ikun qieghed jakkwista xi haga gdida li ma kienx jaf qabel, u, dippju`, li jkun hemm xi hadd lij kun qieghed jghallmu dak li ma jafx. Gahldaqstant, min jimpjega mieghu persuna ta` l-eta` bejn l-erbatax u d-dsatax il-sena biex jahdimlu f'sengha li dak l-impjegat gajafha, minghajr ma jghallmu xejn gdid f'dik is-sengha, mhux suggett ghall-ligi li tirregola l-impjieg tal-"learners".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info