Reference: Volume 39D (1955), Part No. 3, Section , Page 889

Judgement Details


Date
04/10/1955
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
MAGISTRAT DR VINCENZI REFALO ET vs ALFRED CINI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 3 U 121 TAL-KODICI TAL-KUMMERC, U ART. 1659 (2) TAL-KODICI CIVILI - KONDIZZJONI RISOLUTTIVA TACITA - KUNTRATT KUMMERCJALI - LOKAZZJONI - PURGAZZJONI TAL-MORA
Summary
Il-Kodici tla-Kummerc jiddisponi espressament illi f'affarijiet kummercjali tghodd il-ligi kumemrcjali; fejn il-ligi ma tiddisponix jghodd l-uzuz tal-kummerc; u fin-nuqqas ta` dan l-uzuz tghodd il-ligi civili. Ghaldaqstant, b'dispozizzjoni espressa tal-ligi, met ahemm il-ligi tla-kumemrc ma tistaxtigi applikata dispozizzjoni kuntrarja tal-ligi civili. Konsegwentement, billi l-ligi tal-kummerc,fl-art. 1221, tiddisponi ili l-kodizzjoni rizoluttiva tacita tholl il-kuntratt "ipso jure", u illi l-Qorti ma tistax taghti zmien ghal-purgazzjoni tal-mora, il-Qorti ma tistax, fil-kaz ta` lokazzjonikummercjali, takkorda dik il-pugazzjoni tal-mora billi tapplika l-art. 1659 (2) tal-Kodici Civili; ghaliex din id-dispozizzjoni kienet tkun tista` biss tigi applikata kieku ma kientex tezisti l-imsemmija dispozizzjoni ta` l-art. 121 tal-Kodici tal-Kummerc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info