Reference: Volume 39D (1955), Part No. 4, Section , Page 978

Judgement Details


Date
05/03/1955
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CHARLES FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NEGLIGENZA - SEWQAN PERIKOLUZ - SINJALI - TRAFFIKU
Summary
Biex jintegra ruhu r-reat ta' sewqan perikoluz jehtieg mod ta' sewqan li juri certu grad ta' "recklessness" u non-kuranza tali li jigi kreat perikolu, u mhux bizzejjed li fil-kaz partikulari kien hemmpotenzjalita' ta' perikolu ghal persuna determinata. Imma, jekk ma jkunx hemm sewqan perikoluz, jista' jkun il-kaz ta' sewqan negligenti, avvolja d-driver ikun mexa fuq is-sinjali li jkun ghamillu l-kuntistabbli tal-Pulizija; ghax dawn is-sinjali mhumiex bizzejjed biex jezimu lid-driver minn kullresponsabbilita'. Bis-sinjali b'kollox, jibqa' dejjem dmir tad-driver li jzomm "a proper look-out".Lanqas ma tezimi lid-driver, f'tema ta' negligenza f'sedi kriminali, salvi konsiderazzjonijiet ohra "civiliter", in-negligenza ta' hadd iehor, ammenokke' in-negligenza ta' hadd iehor ma tkunx, mhuxbiss il-kawza kontribwenti, imma l-kawza determinati ta' dak li jigri. Dan, pero', ma jfisserx illis-sinal moghti minn kustistabbli u n-negligenza ta' haddiehor, ma ghandhom jitqiesu flimkien ma' cirkustanzi ohra, fil-kwadru tal-kumpless tac-cirkustanzi, li fuq l-isfond taghhom ghandha tigi decizal-kwistjoni tan-negligenza tad-driver jew tal-grad taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info