Reference: Volume 39D (1955), Part No. 3, Section , Page 720

Judgement Details


Date
28/06/1955
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
GIUSEPPE MUSCAT ET vs JOYCE FRENDO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BARMAD - ECCEZZJONIJIET DILATORJI - KOMPETENZA - KUMMERCJANT - LOKAZZJONI D'OPERA - SELF
Summary
Bhala regola, l-eccezzjoni tal-inkompetenza bhala eccezzjoni dilatorja, ghandha tinghata "in liminelitis", u ghalhekk qabel l-eccezzjonijiet fil-meritu:tant fl-assedju skritt kemm f'dak orali. Tinghamel eccezzjoni ghal dan, meta ma jkunx pratikabbli illi din l-eccezzjoni tinghata fl-ordni hekk stabbilit mil-ligi. Ghaldaqstant, jekk il-konvenut jissolleva din l-eccezzjoni wara li jkunu gew ezawriti l-prova u l-kawza tkun giet trattata, u ma kienx imprattikabbli ghall-konvenut li jissolleva dikl-eccezzjoni fil-bidu nett, billi l-fatti kollha li fuqhom hi bazata dik l-eccezzjoni kien jafhom sa almenu meta ta' l-eccezzjonijiet fil-meritu, ma jidherx li hu l-kaz li l-Qorti tiehu konjizzjoni ta' dik l-eccezzjoni. "Barmaid" mhix kummercjante; u l-impjieg ta' barmaid ma jistax jigi kunsidratper se' bhala att ta' natura kummercjali, ghall-persuna li tassumi impjieg simili. Dak l-impjieg hukuntratt ta' lokazzjoni d'opera; u bhala tali hu kuntratt ta' natura civili. Ghaldaqstant, f'kazta' azzjoni li biha l-attur jitlob ir-restituzzjoni ta' self li hu ghamel lil persuna li kienet impjegata mieghu barmaid, jekk is-self ma hux ta' natura kumercjali, u lanqas kellu xi konnessjoni fl-operazzjonijiet tal-kumerc tal-attur, hija kompetenti biex tiehu konjizzjoni tal-kawza l-Qorti Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info